Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Welkom op de site van het Davidsfonds Ver-Assebroek

(laatste update 12 februari 2018)

banner 201718

Cultuur beleef je samen

Het Davidsfonds is een omvangrijk cultuurnetwerk dat tegelijk jeugd- en volwassenenboeken uitgeeft, grote en kleine evenementen organiseert, cursussen op niveau aanbiedt en reizen met een meerwaarde opzet. Het Davidsfonds is actief op honderden plekken, in heel Vlaanderen, en focust in al wat het doet op taal, geschiedenis en kunst.
 

De lokale afdeling van Ver-Assebroek biedt elk jaar aan de leden en andere belangstellenden een boeiend en gevarieerd activiteitenaanbod:

Þ  Een ruime waaier aan CULTUUR, variërend van een boekenbeurs, concerten,
      toneelvoorstellingen, museumbezoeken, kunsthistorische stadswandelingen, …

Þ  VORMING gebeurt via voordrachten aangaande opvoeding, economie, actuele
problemen, politiek, geloof, geschiedenis… Ook niet te vergeten: degustaties,
kookavonden

Þ ONTSPANNING: o.a. de jaarlijkse daguitstap, quizavond, dia-avond(en), de gastronomische BBQ en het ledenfeest behoren daartoe.

 


Wij zijn in rouw na het overlijden van onze erevoorzitter Joris Hondekyn.  

Joris Hondekyn is op 83-jarige leeftijd overleden. Gedurende 32 jaar heeft hij zich ingezet voor het bestuur van het Davidsfonds van Ver-Assebroek. Hij was van 1999 tot in 2004 ondervoorzitter en van 2004 tot in 2010 voorzitter van de plaatselijke afdeling. Toen vroeg hij om het wat rustiger aan te doen maar hij bleef actief als bestuurslid.